Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Supervizija socialiniame darbe: supervizuojamųjų, teikiančių socialinę pagalbą prekybos žmonėmis aukoms, patirties analizė

Review

Straipsnyje analizuojama socialinių darbuotojų, teikiančių pagalbą prekybos žmonėmis aukoms, supervizijos (supervizuojamojo pozicija) patirtis. Aktualizuojama socialinio darbo, kaip pagalbos žmogui profesijos, sudėtingumo problema, susitelkiant į ypatingą profesinės veiklos lauką – socialinės pagalbos teikimą prekybos žmonėmis aukoms; akcentuojamos metodologinės supervizijos, kaip profesinių santykių konsultavimo paslaugos, prieigos, remiantis supervizijos praktika.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2024. "Social work: experience and methods"