Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Mokomosios socialinio darbo praktikos vietų (organizacijų) kaip besimokančių organizacijų aptartis

Review

Mokomojoje socialinio darbo praktikoje svarbus vaidmuo tenka studentus priimančioms organizacijoms, kurios yra studentų būsimos profesinės veiklos laukas ir gali būti apibūdinamos kaip profesinio identiteto formavimosi kontekstas. Mokomosios socialinio darbo praktikos vietoje naudojant žmogiškuosius, informacinius, materialinius išteklius, kuriama mokymosi erdvė socialinio darbo studijų studentams. Nuo šios erdvės priklauso ir pačios organizacijos mokymosi kultūros formavimasis ir tapsmas besimokančia organizacija.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2020. "Social work: experience and methods"