Social work

experience and methods

Smurto prevencijos galimybės mokykloje. Jaunimo patirtys knygoje „aš įveikiau, nebijok kovoti“

Review

Straipsnyje atskleidžiama smurto prevencios patirtis mokykloje. Remiantis mokyklos psichologo, kaip praktiko, pastebėjimais bei įžvalgomis ir knygoje „Aš įveikiau, nebiok kovoti“ pateiktais praktiniais pavyzdžiais iš jaunimo istorių, pristatomi smurto prevencios metodai, kurie padeda spręsti patyčių ir smurto situacias mokyklose.
Pagrindiniai žodžiai: smurtas, prevencia, patyčios, agresia.

Links:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2020. "Social work: experience and methods"