Social work

experience and methods

„Esu toks pats ar kitoks?“ kitoniškumo įveikos strategijos paauglių, sergančių i tipo cukriniu diabetu, ir bendraamžių santykiuose

Review

Visuomenės akyse jaunuoliai, gyvenantys su liga, tampa „kitokiais“ dėl gydymo keliamų reikalavimų. Situacijos sudėtingumą suprantantis socialinis darbuotojas gali pasiūlyti tinkamą socialinę pagalbą. Straipsnio tikslas – atskleisti „kitoniškumo“ įveikos strategijas santykių tarp paauglių, sergančių cukriniu diabetu ir bendraamžių kontekste. Atliktas kokybinis tyrimas, kuriame dalyvavo 14 jaunuolių. Tyrimas atskleidė, kad ligos gydymo būdai sukelia įtampą, kai paauglys jaučiasi kitoks dėl netekto spontaniškumo, kasdienės veiklos planavimo ir kt. „Kitoniškumas“ įveikiamas pasitelkiant tokias strategijas kaip išsaugant „normalumą“, priimant „kitoniškumą“ kaip „normalumą“ arba sujungiant „kitoniškumą“ ir „normalumą“.
Reikšminiai žodžiai: įveika, kitoniškumas, jaunuoliai, cukrinis diabetas, bendraamžiai.

Links:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2020. "Social work: experience and methods"