Social work

experience and methods

Epilepsija sergančių asmenų patirtys darbo rinkoje ir socialinės pagalbos galimybės

Review

Straipsnio tikslas – pristatyti epilepsija sergančių asmenų įsidarbinimo patirčių tyrimą ir socialinės pagalbos galimybes. Tyrimu siekiama išsiaiškinti, kaip įgyvendinama teisė į darbą iš epilepsija sergančių asmenų perspektyvos, tiriant jų subjektyvią įsidarbinimo patirtį. Tyrimo duomenų analizė atskleidžia epilepsija sergančių asmenų motyvaciją dirbti, ligos slėpimo fenomeną, dalyvavimo darbo pokalbyje išgyvenimus, santykius su darbdaviais bei socialinės pagalbos poreikį.

Reikšminiai žodžiai: epilepsija, pasirengimas įsidarbinti, įsidarbinimo patirtys, santykis su darbdaviais, socialinė pagalba epilepsija sergantiems asmenims.

Links:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2021. "Social work: experience and methods"