Social work

experience and methods

Praktikos vadovų (mentorių) veikla neapibrėžtoje situacijoje

Review

Straipsnyje siekiama atskleisti mentorių veiklą neapibrėžtoje situacijoje, aptariant gebėjimus, būtinus mentoriui, aprašant vadovavimo praktikai realybę bei numatant galimybes spręsti iškylančius klausimus. Straipsnyje, remiantis teorinėmis neišreikštinių žinių ir refleksijos koncepcijomis bei mentorių patirtimi, pagrindžiamas mentoriaus kompleksiškos veiklos reikšmingumas bei socialinių partnerių bendradarbiavimo, kaip palaikymo galimybės neapibrėžtoje situacijoje, svarba. Naudojami metodai: literatūros šaltinių analizė ir mentorių apklausa.

Links:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2020. "Social work: experience and methods"