Social work

experience and methods

Naracinė perspektyva socialiniame darbe su lėtinėmis psichikos ligomis sergančiais asmenimis

Review

Šiame straipsnyje kalbama apie naratyvą, naratyvo interpretavimą, naratyvą kaip socialinio darbo metodą, taip pat analizuojami lėtinės ligos pasakojimai (angl. illness narratives). Individai, kontaktuojantys su socialiniais darbuotojais socialinių paslaugų tarnybose, kuria naratyvus, norėdami parodyti aktualius ir svarbius savo situacijų aspektus. Kiekviena individuali istorija yra transformuojama į socialinio darbuotojo atvejo pristatymą. Straipsnyje pristatomas ir analizuojamas naratyvas, paimtas iš lėtine psichikos liga sergančios moters realybės, rodo, kad lėtinės psichikos ligos gydymas gali būti suprantamas kaip žmogaus gyvenimo problemos sprendimas. Apžvelgiamos skirtingos socialinio darbo ir medicinos problemų prieigos bei sprendimo strategijos.

Links:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2021. "Social work: experience and methods"