Social work

experience and methods

Supervizijos (profesinių santykių konsultavimo) ir ugdomojo vadovavimo (angl. Coaching) samprata

Review

Straipsnyje aptariama supervizijos samprata. Supervizija analizuoja darbines situacijas, jų struktūrines ar institucines prielaidas bei į šių situacijų salygojamą žmonių tarpusavio sąveiką. Supervizija atsižvelgia į: santykių dinamiką, profesinę dinamiką, organizacijos dinamiką ir lauko dinamiką. Autorius taip pat aptaria supervizijos ir ugdomojo vadovavimo (angl. coaching) santykį.

Links:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2020. "Social work: experience and methods"