Social work

experience and methods

Neišreikštinių ir išreikštinių žinių derinimas socialinio darbo mokomosios praktikos procese

Review

Straipsnyje aptariami socialinių darbuotojų praktinei veiklai svarbių teorinių ir praktinių žinių formavimosi aspektai, neišreikštinių ir išreikštinių žinių rūšys, jų integracinės sąsajos ir reikšmė mokymo/si procese. Socialinių darbuotojų rengėjams svarbu paaiškinti, kaip sąmoningai atpažinti, gebėti kontroliuoti socialinio darbo teorijos ir praktikos susitikimą; netipinėse, nuolat kintančiose situacijose gebėti interpretuoti, kūrybingai taikyti abstrakčias teorijas; reflektuoti praktinę veiklą; profesionaliai veikti, įgyti kompetencijų ir įvardyti veikloje
taikomas žinias.

Links:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2020. "Social work: experience and methods"