Social work

experience and methods

Socialinio darbo praktikos vadovo vaidmenys ir funkcijos

Review

Straipsnio tikslas – atskleisti socialinio darbo praktikos vadovo vaidmenį ir apibrėžti jo funkcijas. Subjektyvios straipsnio autorės patirties analizės rezultatai rodo, kad socialinio darbo praktikai vadovaujama keturiose srityse: administravimo, terapijos, ugdymo ir akademinėje. Socialinio darbo praktikos vadovo vaidmens raiška ir funkcijos priklauso nuo: praktikos vadovo išsimokslinimo, patirties, asmeninių savybių; praktikos organizacijos1 aplinkos; studento asmeninės motyvacijos; socialinio darbo mokymo praktikos organizavimo modelio.

Links:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2021. "Social work: experience and methods"