Social work

experience and methods

Socialiai globojamų vyresnio amžiaus asmenų įgalinimo aspektai

Review

Geresnis įgalinimo ypatumų globos įstaigos aplinkoje supratimas padeda modeliuoti socialinio darbo metodus taip, kad jie prisidėtų tiek prie socialinių darbuotojų veiklos pasitenkinimo ir efektyvumo, tiek prie aukštesnės socialiai globojamų vyresnio amžiaus asmenų gyvenimo kokybės. Globos įstaigų darbuotojų ir gyventojų įgalinimo ypatumai straipsnyje analizuojami Ryan ir Deci (2000) apsisprendimo teorijos perspektyvoje.

Reikšminiai žodžiai: vyresnio amžiaus asmenys, socialinės globos įstaigos, globos įstaigų darbuotojai, įgalinimas.

Links:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2020. "Social work: experience and methods"