Social work

experience and methods

Senelių, prižiūrinčių anūkus laikinos migracijos procese, rekonstruoti pagalbos naratyvai

Review

Straipsnyje nagrinėjamas vienas iš laikinos migracijos aspektų – senelių pagalba anūkams, kurių tėvai laikinai išvykę dirbti į užsienį. Pasirinkus kokybinę naratyvinę sampratą, tikrinamas dominuojantis naratyvas, ar vaikai, kurie lieka su seneliais, patiria neigiamų emocinių išgyvenimų dėl tėvų emigracijos. Remiantis senelių istorijomis, išsiskyrimo patirtys rekonstruojamos į naratyvus, apibūdinančius vaiko išgyvenimų diapazoną. Analizuojamo reiškinio suvokimas per naratyvinės minties veikimo būdą leidžia suprasti, kad nors vaikai susiduria su sunkumais, artimi abipusiai santykiai su seneliais, trijų kartų šeimos modelis ir kasdienis bendravimas su emigravusiais tėvais padeda jiems susitaikyti su pasikeitusia gyvenimo situacija.


Reikšminiai žodžiai: seneliai, laikinas migracijos procesas, pagalbos naratyvai, dominuojantis naratyvas, naratyvinė paradigma, kokybinis tyrimas.

Links:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2020. "Social work: experience and methods"