Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Įgalinančių socialinių paslaugų konceptualizavimas socialinio darbo su šeima praktikoje

Review

Straipsnyje pristatoma projekto „Įgalinimo strategijomis grindžiamo socialinių paslaugų modelio kūrimas Lietuvoje" (projekto sutarties Nr. MIP-021/2011) kokybinio tyrimo vieno interviu analizė. Įgyvendinant tyrimo projektą buvo atlikti kokybinis ir kiekybinis tyrimai. Projektą įgyvendina Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto Socialinio darbo katedra. Tyrimo projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Straipsnio tikslas – aprašyti, kaip socialiniame darbe su šeima konceptualizuojamos įgalinančios socialinės paslaugos.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2022. "Social work: experience and methods"