Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Sėkmingos senatvės prielaidos: senyvo amžiaus asmenų perspektyva

Review

Straipsnyje pristatomas empirinis tyrimas, kuriuo buvo siekiama atskleisti, kaip senyvo amžiaus žmonės, kalbėdami apie savo patirtį, konstruoja sėkmingos senatvės prielaidas. Atliekant tyrimą vadovautasi konstruktyvistine ontologija ir subjektyvistine- interpretuojamąja epistemologija. Laikytasi prielaidos, kad senatvė ir sėkmingas senėjimas yra socialiai sukonstruoti. Tikrovė konstruojama pasitelkiant kalbą, todėl sėkmingo senėjimo patirtis ir suvokimus kartu kuria tyrėjas ir tyrimo dalyvis interviu metu. Straipsnyje analizuojami pusiau struktūruoti interviu su senyvo amžiaus asmenimis, kurie atskleidžia, kad sėkminga senatvė priklauso nuo materialinės gerovės, sveikatos išsaugojimo, santykių su senyvo amžiaus asmeniui svarbiais žmonėmis išlaikymo ir tolesnio plėtojimo bei pasitenkinimą teikiančių veiklų. Aptariamos šių sėkmingos senatvės prielaidų tarpusavio sąsajos.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2022. "Social work: experience and methods"