Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Kaip socialinis darbuotojas galėtų pagerinti rizikos šeimose augančių vaikų vystymosi galimybes?

Review

Ribotas vaikų, augančių rizikos šeimose, vystymosi galimybes lemia įvairios priežastys. Tėvų įsipareigojimams įtaką daro tokie veiksniai kaip skurdas, fizinė ar psichinė negalia ir sutrikimai, pačių vaikų gyvenimo patirtys – visa tai gali sąlygoti rimtas vaikų problemas. Todėl socialiniame darbe keliami tokie klausimai: kokiais būdais socialinis darbuotojas gali užkirsti kelią tokiai grėsmei, kokios prevencijos jis turėtų imtis, kokios yra pagalbos šeimai galimybės?
Straipsnyje pristatomi trys galimi intervencijos tipai:

1. Intervencija, kuri yra nukreipta į šeimos gyvenimo ir vystymosi sąlygas, kai siekiama pakeisti jas, tėvų naudojamą auklėjimo stilių ar organizacinę šeimos struktūrą.
2. Intervencija, kuri skatina vaikų kontaktus už biologinės šeimos ribų, siekiant kurti ir vystyti socializacijos tinklus. Taip kompensuojama tėvų socializacijos funkcija, kai jie nepajėgia patys jos atlikti.
3. Intervencijos, kurios yra nukreiptos į trumpalaikių ar ilgalaikių globėjų paiešką.
Zygeno (Siegen) universitete, Vokietijoje, yra vykdomas projektas, kuriuo siekiama atskleisti santykį tarp rizikos šeimų tėvų turimų įgūdžių, vykdomų įsipareigojimų ir tėvų gyvenimiškos patirties bei jų įtakos vaikų auginimui. Pagrindinis šio tyrimo tikslas yra išsiaiškinti, kaip vaikai įveikia stresą, kylantį namų ir mokymosi aplinkose. Jie traktuojami kaip veikėjai ar subjektai, kurių raidą turi palaikyti profesionalios socialinės paslaugos. Toliau keliami klausimai: ko reikia vaikui, kad jis galėtų sveikai augti ir vystytis, kaip socialinis darbuotojas gali prisidėti prie to, kad vaikas galėtų optimaliai vystytis? Universitete įgyvendinami atsparumo ir biografiniai tyrimai gali būti naudingi plėtojant socialinio darbo programas.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2021. "Social work: experience and methods"