Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Negalios poveikis šeimai: subjektyvios brolių ir (ar) seserų patirties analizė

Review

Straipsnyje siekiama atskleisti asmenų, kurių šeimoje vienas iš brolių / seserų turi negalią, išgyvenimus, poreikius, specialistų pagalbos reikalingumą. Tyrimo rezultatai parodė, kad negalios atsiradimas šeimoje vaikui kelia daugybę klausimų dėl brolio / sesers padėties, tačiau vaikas bando atsakymus rasti pats, stiprius jausmus išgyventi nesidalydamas. Tyrimo dalyviai dėl brolio / sesers negalios jautėsi ne tokie mylimi, išgyveno menkavertiškumo jausmą, jiems trūko tėvų dėmesio ir supratingumo. Dėl neįgalaus brolio ar sesers tyrimo dalyviai jautė artimiausios aplinkos žmonių – giminaičių, kaimynų, bendraamžių stigmatizuojantį požiūrį.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2021. "Social work: experience and methods"