Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Pagalba šeimai, kai vaikui paskirta vidutinės priežiūros priemonė

Review

Siekiant užtikrinti vidutinės priežiūros priemonės veiksmingumą ir sėkmingą vaiko resocializaciją, ypač svarbu, kad vaiko tėvai (globėjai) aktyviai bendradarbiautų su socializacijos centru, įsitrauktų į vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymą. Iš sėkmingos vaikų resocializacijos veiksnių išskiriamas ryšių su artimiausia vaiko aplinka palaikymas kuriant tarpusavio bendradarbiavimo tinklą. Darbo su tėvais bendruomenėje ir vaiku institucijoje koordinavimo stoka lemia tai, kad daug vaikų grįžta į priežiūros įstaigas. Mokslinių tyrimų analizė rodo, kad daugiau dėmesio sutelkiama į pagalbą vaikui, teikiamą socializacijos centre, o ne šeimai kaip visumai. Šiame straipsnyje pateiktos analizės tikslas yra, remiantis teoriniais, antriniais duomenų šaltiniais ir atlikto kokybinio tyrimo duomenimis, analizuoti socioedukacinės pagalbos šeimai ir vaikui poreikį bei galimybes, kai vaikas gyvena ir yra ugdomas vaikų socializacijos centre (VSC).

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2021. "Social work: experience and methods"