Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Studentų patirtis taikant dailės terapijos metodą praktikoje dirbant su socialinės rizikos šeimomis

Review

Straipsnyje analizuojamos dailės terapijos metodo taikymo galimybės socialinėje veikloje. Pateikiami kokybinio tyrimo duomenys atskleidžia kolegijų socialinio darbo ir socialinės pedagogikos studijų programų studentų, išklausiusių dailės terapijos kursą ir vedusių keletą savarankiškų užsiėmimų, požiūrį į dailės terapijos metodo taikymo praktiką dirbant su socialinės rizikos šeimomis; gvildenami įgyti gebėjimai, naudingi profesinėje veikloje; aptariami sunkumai, patirti praktinėje veikloje.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2021. "Social work: experience and methods"