Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Šeimos kūrimo pagrindo bei šeimai skiriamų išmokų ir lengvatų teisinis veiksmingumas

Review

Straipsnyje nagrinėjami ir vertinami teisės aktai, reglamentuojantys šeimos kūrimo, šeimos sudėties pripažinimo faktus. Darbe atskleidžiamos šeimoms teikiamos lengvatos ir išmokos bei jų ryšys su teisėkūros subjekto daromu poveikiu asmenų elgesiui, vykdant išmokų bei lengvatų skyrimo procesus. Teisinis veiksmingumas vertinamas pagal Vytauto Šlapkausko modeliuojamą teisės socialinio veikimo veiksmingumo mechanizmą, išskiriant du kriterijus – teisės normos žinojimo ir pozityvaus vertinimo lygį.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2021. "Social work: experience and methods"