Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Moterų, nukentėjusių nuo prostitucijos, rekonstruoti gyvenimo ir pagalbos naratyvai

Review

Straipsnyje pristatomas stereotipų persmelktas reiškinys – moterų, nukentėjusių nuo prostitucijos, gyvenimo istorijos. Aptariant kokybinę naratyvinę paradigmą, pateikiamos nuosekliai rekonstruotos moterų skaudžios gyvenimo patirtys: sunkumų pilna vaikystė, vyraujanti prostitucijos kasdienybė ir aplinkybės, padėjusios moterims ištrūkti iš šio reiškinio. Aptariant pagalbos moterims, nukentėjusioms nuo prostitucijos, galimybes bandoma atskleisti, kas sukuria užribį, kuriame nekliudomai funkcionuoja kriminalizuota sekso industrija.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2021. "Social work: experience and methods"