Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Įgalinimo samprata socialinių paslaugų kontekste

Review

Straipsnyje nagrinėjamos galios ir įgalinimo sampratos bei jų raiška socialinių paslaugų ir socialinio darbo profesiniame kontekste. Įgalinimas aptariamas keliais aspektais – kaip galių santykiai, įgalinimo lygmenys, įgalinimo šaltiniai, įgalinimas kaip profesionalus darbas, stipriųjų pusių perspektyva. Taip pat pateikiama įgalinimo kritika bei pabrėžiama, kad tai, kas vieną žmogų įgalina, kitą gali nugalinti. Pristatomas empirinis tyrimas, kuriuo siekta išsiaiškinti, kaip įgalinimo perspektyvos požiūriu patiriamas ir teikiamas socialines patirtis vertina paslaugų gavėjai ir paslaugų teikėjai. Tyrimo rezultatai atskleidžia, kaip paslaugų gavėjai ir teikėjai vertina dalyvavimą ir lūkesčius dalyvauti formuojant paslaugų strategiją, pa(si)- renkant paslaugas bei paslaugų teikėją, vertinant paslaugų kokybę ir kt.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2023. "Social work: experience and methods"