Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Kontakto su šunimis panaudojimas vykstant socialinės pagalbos procesui

Review

Straipsnio tikslas – atskleisti šuns ir žmogaus ryšio panaudojimo socialinės pagalbos procesui galimybių įvairovę. Tikslui pasiekti atlikta mokslinės literatūros analizė ir kokybinis tyrimas. Straipsnyje pateikiamas teorinis kontakto su šunimi panaudojimo pagrindimas, empiriniai šio pagalbos būdo poveikio įrodymai, aptariamos šunų įtraukimo į pagalbos procesą formos, reikalingas pasirengimas, apribojimai, trumpai apžvelgiama situacija Lietuvoje.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2022. "Social work: experience and methods"