Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Eikit pažiūrėt, kaip neturi būt: Psichikos sveikatos politikos raida ir jos rezultatai

Review

Straipsnyje pristatomas kokybinis ekspertų tyrimas, atliktas 2012-2013 metais įgyvendinant projektą „Iššūkiai įgyvendinant Lietuvos psichikos sveikatos politiką". Tyrimo metu iš psichikos sveikatos politikos „senbuvių" ir jos kritikų perspektyvos siekiama įvertinti psichikos sveikatos priežiūros sistemos raidą Nepriklausomybės laikotarpiu, ypatingą dėmesį skiriant santykiui tarp sovietmečio praktikų ir bando¬mų diegti modernių inovacijų. Straipsnio autoriai daro išvadas, kad nevyriausybinių organizacijų iniciatyva diegiamos paslaugos savo pažangumu išsišoka iš bendro stagnatyvaus konteksto ir kelia grėsmę psichikos sveikatos priežiūros sistemos ho-meostazei. Inertiškumu pasižyminti psichikos sveikatos priežiūros sistema į šiuos iššūkius reaguoja dviem būdais: arba šios paslaugos „numarinamos" kaip nepasi-teisinusios ir grįžtama prie tradicinių paslaugų teikimo būdų, arba integruojamos į įprastas sistemines praktikas ir tik sustiprina iki tol egzistavusią institucinę sąrangą. Tyrimą finansavo Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. SIN-16/2012).

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2022. "Social work: experience and methods"