Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Žmogaus su psichine negalia neveiksnumo konstravimas: socialinio darbuotojo dilemos

Review

Kuratela „dokumentu, buvo skelbiamas neveiksniu, summa summarum jis buvo skelbiamas nullum..."
Kristina Sabaliauskaitė, Silva Rerum III
Straipsnyje analizuojamas žmogaus su psichine negalia neveiksnumo konstravimas, remiantis socialinių darbuotojų patirtimi. Pristatomas kritiškas požiūris į institucionalizuotą neveiksnumo konstravimo socialinę tikrovę, grįstą žinojimo praktika; aktualizuojamas socialinio darbo refleksyvus pobūdis bei dialogiškas santykis; teikiamos rekomendacijos žmogaus su psichine negalia neveiksnumo proceso koregavimui.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2022. "Social work: experience and methods"