Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Apie kai kuriuos vakarų mokslo atradimus gerovės valstybių modelių tyrimo srityje

Review

Gerovės valstybių modeliai kelia pastovų tiek Vakarų šalių gyventojų ir juos reprezentuojančių tyrėjų, tiek stebėtojų Rytų Europoje susidomėjimą – ypač tų, kurie tiria socialinės apsaugos ir socialinio teisingumo problemas. Vis dėlto Lietuvoje Vakarų sociologų, politologų ir ekonomistų darbai ir įžvalgos gerovės valstybių modeliavimo srityje yra dar per mažai žinomi. Trūksta tiek istorinės, tiek perspektyvų analizės. Šis straipsnis leidžia geriau susipažinti su požiūriais, teorijomis ir tipologijomis, kurios šia tema buvo išvystytos turtingose kapitalistinės demokratijos šalyse. Straipsnyje atskleidžiama tokių gerovės valstybių
tipologijos klasikų kaipTitmusas ir Esping-Andersenas darbų reikšmė. Po to pereinama prie vėlesnių autorių, tokių kaip Castlesas, Ferrera, Palieris ir kitų, indėlio, praplėtusio ir praturtinusio gerovės valstybių modelių tematiką, kuri pilnai susiformavo XX ir XXI amžių sandūroje. Nėra abejonės, kad, tyrinėjant šią sritį, vis dar įmanoma rasti naujų vertinimo kriterijų ir pasiremti naujais statistiniais duomenimis, tiek istoriniu, tiek lyginamuoju požiūriu.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2021. "Social work: experience and methods"