Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Veiklos tyrimas dalyvaujant socialines paslaugas teikiančių organizacijų tyrimuose

Review

Straipsnyje analizuojami tyrimo dalyvaujant metodologijos praktiniai ir teoriniai aspektai. Pirmojoje straipsnio dalyje aptariami veiklos tyrimo ir tyrimo dalyvaujant metodologiniai skirtumai, jų pagrindinės charakteristikos ir gerosios patirties pavyzdžiai iš pasaulinės socialinių mokslų praktikos. Analizuojant Lietuvos patirtį, aptariama Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkų įgyta patirtis atliekant tyrimą dalyvaujant paslaugas seniems žmonėms teikiančiose institucijose. Mokslinis tyrimas finansuotas Europos socialinio fondo lėšomis, įgyvendinant projektą „Psichosocialinių veiksnių ir komercializavimo svarba efektyviam paslaugas teikiančių organizacijų funkcionavimui ir vystymuisi“ Nr. VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-016.
Pagrindiniai žodžiai: socialinės paslaugos senyvo amžiaus žmonėms, veiklos tyrimas dalyvaujant, organizacijų funkcionavimas.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2023. "Social work: experience and methods"