Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Įkalintų asmenų šeimos santykių patyrimo, tėvų auklėjimo stiliaus ir ryšių su šeimos nariais ypatumai

Review

Neabejojama, kad laisvės atėmimo bausmė yra sunkus šeimos ryšių išbandymas, o jų išsaugojimas gali tapti itin svarbia nuteistojo resocializacijos prielaida. Socialinių ryšių palaikymas nuteistiesiems – vienas iš pakartotinio nusikalstamumo prevencijos veiksnių. Pasigendama bendresnio požiūrio į įkalintojo šeimą, kadangi tyrimuose daugiausia dėmesio sulaukia įkalintųjų vaikai arba jų sutuoktiniai, tačiau rečiau nagrinėjamas šeimos santykių patyrimas. Tyrime dalyvavo 63 įkalinimo bausmes atliekantys asmenys. Rezultatai parodė, kad subjektyviai patirtas tėvo auklėjimo stilius priskirtas „per didelei globai“, mamos – „rūpinimuisi“. Nustatytas statistiškai reikšmingas ryšys tarp pasitenkinimo šeimos santykiais ir bendravimo su artimaisiais svarbos, šeimyninės padėties, dabartinių arba paskutinių buvusių santykių.
Pagrindiniai žodžiai: įkalinti asmenys, santykiai šeimoje, tėvų auklėjimo stilius, artimi santykiai.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2022. "Social work: experience and methods"