Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Veiklos tyrimo dalyvaujant įgyvendinimas Lietuvos organizacijose: galimybės ir iššūkiai

Review

Straipsnyje pristatomas Lietuvoje dar mažai taikomas tyrimo metodas, kitų tyrėjų dar vadinamas metodologija ar tyrimo prieiga, – veiklos tyrimas dalyvaujant. Pateikiamas metodo apibūdinimas, užsienio autorių nurodomi tyrimo privalumai taikant jį organizacijose bei galimi iššūkiai. Taip pat pristatomi ekspertinės grupinės diskusijos rezultatai, apimantys Lietuvos socialinių ir biomedicinos mokslų tyrėjų nuomonę apie metodo taikymo galimybes Lietuvos organizacijose bei galimus iššūkius. Mokslinis tyrimas finansuotas Europos socialinio fondo lėšomis, įgyvendinant projektą „Psichosocialinių veiksnių ir komercializavimo svarba efektyviam paslaugas teikiančių organizacijų funkcionavimui ir vystymuisi“ Nr. VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-016.
Pagrindiniai žodžiai: veiklos tyrimas dalyvaujant, organizacijų funkcionavimas, Lietuvos organizacijos

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2023. "Social work: experience and methods"