Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Socialinio tinklo intervencijos modelio taikymas dirbant su jaunimu

Review

Straipsnyje nagrinėjami jaunimo organizacijų ir socialinių darbuotojų veiklos teoriniai aspektai. Pažymėtina, kad jaunimo organizacijos, veikdamos socialinėje srityje, labiausiai orientuojasi į jaunų žmonių neužimtumo, nedarbo ir skurdo problemas. Tyrimo metu išaiškėjo, jog socialiniam darbuotojui įgalinant jaunuolį spręsti savas problemas, socialinio intervencijos tinklo modelis leidžia įvertinti ne tik artimų žmonių, šeimos tarpusavio santykius, bet ir išryškina jaunimo organizacijos ar socialinio darbuotojo vaidmenis bei daromą įtaką kliento veiksmams.
Pagrindiniai žodžiai: socialinis darbuotojas, socialinio tinklo intervencijos modelis, jaunimas

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2021. "Social work: experience and methods"