Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Humoras socialinio darbo praktikoje: socialinių darbuotojų patirties analizė

Review

Straipsnyje pristatomas kokybinis tyrimas, kuriame analizuota socialinių darbuotojų, dirbančių tarpkultūrinio socialinio darbo srityje, profesinės veiklos patirtis. Remiantis socialinio konstrukcionizmo perspektyva, pripažįstančia tarpusavio sąveikos intersubjektyvumą bei kontekstualumą, tyrime siekiama parodyti, kaip socialinių darbuotojų praktikos procese naudojamas humoras. Tyrimo rezultatai atskleidžia humoro vaidmenį, išryškinant jo naudojimo galimybes ir privalumus socialinio darbo procese bei socialinio darbuotojo kompetencias, būtinas gebėti darbuotojo ir kliento sąveikoje tikslingai panaudoti humorą.
Pagrindiniai žodžiai: humoro naudojimas socialinio darbo praktikoje, socialinio darbo procesas, humoro tabu.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2022. "Social work: experience and methods"