Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Tėvystės įgūdžių lavinimas tėvų grupėse: socialinių darbuotojų patirties refleksija

Review

Straipsnyje aptariamas tėvystės įgūdžių lavinimo programos „Sėkminga tėvystė“ taikymas tėvų grupėse, remiantis grupės vedėjų septynerių metų praktine patirtimi. Tėvystės įgūdžių lavinimo užsiėmimai, kurių trukmė – nuo 12 iki 14 val., organizuoti uždarose tėvų grupėse. „Sėkmingos tėvystės“ programa taikyta skirtingus poreikius ir nevienodą tėvystės patirtį turintiems tėvams. Patirties refleksia atskleidžia, kad teigiamą poveikį tėvams, lankantiems „Sėkmingos tėvystės“ įgūdžių lavinimo grupę, daro ne tik mokomoji programos medžiaga, bet ir daliimasis patirtimi, palaikymas, mokymasis vieniems iš kitų. Sėkmingam tėvų grupės darbui, vedant tėvystės įgūdžių lavinimo programą, yra itin svarbus vadovų pasirengimas: tinkamos emocinės aplinkos grupėje kūrimas, gebėjimas kurti sąlygas neformaliam bendravimui, grupės procesų išmanymas bei gebėjimas dirbti su nemotyvuotais tėvais.
Pagrindiniai žodžiai: tėvystės įgūdžiai, pozityvi tėvystė, tėvystės įgūdžių lavinimo programa, socialinis darbas su grupe.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2020. "Social work: experience and methods"