Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Socialiniai ir ekonominiai prekariato plėtros aspektai

Review

Prekariato plėtra – tai neoliberalaus politinio ir ekonominio projekto pagimdytas socialinis reiškinys, kurio mokslinei analizei tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje, autorių nuomone, skiriama nepakankamai dėmesio. Straipsnyje pristatoma kokybinė analizė, kurioje apžvelgiama prekariato, kaip palyginti naujo kokybinio ekonominio ir socialinio reiškinio, formavimasis ir plėtra. Šio reiškinio įtaka įvairioms visuomeninio gyvenimo sritims pastaruoju metu nekelia abejonių, tačiau ypač stipriai ji paliečia tokias sferas, kaip artimesnė ir tolimesnė darbo aplinka, socialinio dialogo bei darbuotojų socialinės apsaugos galimybės, socialinių paslaugų bei socialinio darbo vystymas.
Reikšminiai žodžiai – prekariatas, nestabilumas, socialinės teisės, bazinės pajamos, socialinis darbas.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2021. "Social work: experience and methods"