Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Smurto artimoje aplinkoje užkardymo praktika Lietuvoje ir Norvegijoje

Review

Straipsnyje siekiama atskleisti Lietuvos Respublikos ir Norvegijos Karalystės naudojamas priemones ir būdus siekiant užkardyti smurtui artimoje aplinkoje. Tam tikslui buvo nagrinėjamos Lietuvos ir Norvegijos praktika kovojant su smurtu artimoje aplinkoje ir nustatytos priemonės, kurios yra taikomos siekiant užkardyti smurtą artimoje aplinkoje. Rezultatų analizė parodė, kad Lietuvoje dar nepakankamai naudojamos priemonės siekiant užkardyti smurtui artimoje aplinkoje.
Reikšminiai žodžiai: smurtas artimoje aplinkoje, smurtautojas, smurtą artimoje aplinkoje patyręs asmuo, policijos pareigūnai.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2020. "Social work: experience and methods"