Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Socialinio darbo vaidmuo prekybos kūdikiais prevencijai Nigerijoje

Review

Prekyba vaikais – tai modernizuota prekybos kūdikiais, vaikais Nigerijoje forma, kai vaikai pardavinėjami arba naudojami juodosios magijos aukojimams, kurie žinomi kaip raganavimo ritualai. Prekyba vaikais turi pražūtingą poveikį aukoms, kuris susijęs su socialiniais, psichologiniais, ekonominiais ir fiziniais aspektais. Prekyba vaikais pažeidžia vaiko teises ir yra nusikaltimas visuomenei, paveikiantis vaiko gerovę, pasireiškiantis tokiais nusikaltimais, kaip, išnaudojimas, nelegalus įvaikinimas, priverstinis nėštumas ir vaikų organų pardavinėjimas ritualiniams tikslams. Tyrimo tikslas – atskleisti vyraujantį supratimą apie socialinio darbo profesijos vaidmenį, neutralizuojant prekeivių žmonėmis veiklą.
Tyrimo uždavinys – atskleisti socialinio darbo vaidmenį prevencinėje veikloje, siekiant pažaboti prekybą vaikais Nigerijoje.
Pasirinkta kokybinio tyrimo metodologija siekta užfiksuoti subjektyvias tyrimo dalyvių patirtis, naudojant kolektyvinę atvejo studiją. Siekiant suprasti tyrinėjamą reiškinį, duomenys buvo rinkti pusiau struktūrizuoto interviu metodu iš kvalifikuotų socialinių darbuotojų, teikiant prevencinę pagalbą prekybos vaikais aukoms. Tyrime dalyvavo šeši dalyviai, turintys vertingos patirties Nigerijos socialinių paslaugų ir prekybos žmonėmis organizacijose. Atliktas tyrimas grindžiamas socialiniu darbu, kurio pagrindas kritinė teorija. Kritinė socialinio darbo teorija susijusi su įgalinimo pedagogika, išlaisvinimu ir apsauga, dalyvaujant žmogaus teisių gynime, socialinio teisingumo siekime ir socialiniuose veiksmuose, siekiant pakeisti socialines bei politines gyvenimo sąlygas.
Atliktas tyrimas atskleidė trumpalaikę, tarpinę ir ilgalaikę prevencinio socialinio darbo vaidmens perspektyvą per įgalinimą, teikiant apsaugos priemones, reabilitaciją ir reintegraciją. Socialiniams darbuotojams rekomenduota tinkamai šviesti jaunimą apie jų pagrindines teises ir pareigas, kurios yra svarbiausios jų išgyvenimui ir apsaugai, siekiant apsaugoti juos nuo prekybos vaikais.
Reikšminiai žodžiai: prekyba vaikais, socialinio darbo profesija, vaidmuo, prevencija, Nigerija.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2021. "Social work: experience and methods"