Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Socialinio darbo potencialas praktikuojant stipriųjų pusių perspektyvą probacijoje

Review

Straipsnyje analizuojamas socialinio darbo ir probacijos veiklų santykis, atskleidžiamas socialinio darbo, kaip profesinio laiko, atitinkamai, metodų ir kompetencijų, potencialas probacijoje. Pristatomas tyrimas, kurio rezultatai atskleidė, jog probacijos tikslai, veiklos, darbo metodai, darbuotojų atliekami vaidmenys yra tiesiogiai susiję su socialiniu darbu, o socialinis darbas yra tarsi svarbiausia probacijos darbuotojų veikla.
Reikšminiai žodžiai: resocializacija, Stipriųjų pusių perspektyva, probacija.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2023. "Social work: experience and methods"