Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Socialinis darbas su asmeniu, išgyvenančiu onkologinę ligą kaip gyvenimo krizę: nuo neigimo vilties link

Review

Šv. Pranciškaus onkologijos centro broliams pranciškonams, darbuotojams, savanoriams už kuriamą bendrystę ir suteikiamą neįkainojamą pagalbą žmonėms. Dėkojame tyrimo dalyviams už dovanotas gyvenimo patirtis, tegul lieka jos įprasmintos Kituose. Straipsnyje aktualizuojama socialinio darbo sveikatos priežiūros sistemoje problema, teikiant paslaugas sergantiesiems onkologine liga. Kokybiniu tyrimu siekiama atskleisti socialinio darbo pobūdį, padedantį asmeniui, išgyvenančiam onkologinę ligą, kaip gyvenimo krizę, pereiti nuo neigimo link vilties. Tyrimo rezultatai rodo, jog būtini sisteminiai pokyčiai sveikatos priežiūroje mikrolygmenyje, mezolygmenyje ir makrolygmenyje bei socialinio darbo konsultavimo praktikos išvystymas, padedantis
ligoniui ir jo šeimai susitaikyti su esama būtimi kaip duotybe.

Reikšminiai žodžiai: krizė, onkologinė liga, krizių intervencija, egzistencinis socialinis darbas, sisteminė socialinio darbo perspektyva.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2022. "Social work: experience and methods"