Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Vadovų konstruojamos žmogiškųjų išteklių atrankos strategijos socialinėse nevyriausybinėse organizacijose

Review

Žmogiškųjų išteklių valdymas socialinėje NVO – svarbi socialinio darbo tema. Neretai dirbantys ir vadovaujantys šiam sektoriui socialiniai darbuotojai, kurie savo profesinę karjerą sieja su šiuo sektoriumi, neturi vadybinio išsilavinimo, o veikla reikalauja, kad vadovas išmanytų vadybos pagrindus. Todėl svarbu suprasti, kaip vadovai supranta žmogiškųjų išteklių valdymą organizacijoje, kokius reikalavimus kelia būsimiems darbuotojams, užtikrina socializacijos procesą organizacijoje.
Reikšminiai žodžiai: NVO, vadovai, socialinis darbas, darbuotojų atranka ir socializacija.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2022. "Social work: experience and methods"