Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Skyrybų priežastys ir pagalba šeimai: moterų perspektyvos

Review

Straipsnyje analizuojamos skyrybų priežastys, remiantis išsiskyrusių moterų subjektyviomis patirtimis. Skyrybų priežasčių analizė gali padėti socialiniams darbuotojams efektyviau ir tikslingiau organizuoti prevencinę veiklą, pagalbą besiskiriančiai porai ir vaikams išgyventi tėvų skyrybas. Siekiant atskleisti moterų skyrybų patirtis, buvo atliktas kokybinis tyrimas. Duomenys rinkti pusiau struktūruoto interviu metodu. Kokybinio tyrimo duomenys atskleidė, kad sąlygos, galiausiai atvedančios prie skyrybų, gali susidaryti dar iki santuokos, į naują šeimą atsinešus neefektyvų elgesio modelį; jos gali formuotis ir jau susituokus, trūkstant įgūdžių komunikuoti tarpusavyje.
Reikšminiai žodžiai: santuoka, skyrybos, skyrybų priežastys, moterų patirtys.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2023. "Social work: experience and methods"