Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Tradiciniai ir nauji vaiko globos ir socialinio darbo su rizikoje esančiomis šeimomis požiūriai Lenkijoje

Review

Lenkijoje nuo 2000 metų vaiko gerovės ir vaikų globos sistemoje vykdomi pokyčiai. Tai lėmė naujos paradigmos atsiradimas, kai atsakomybė už vaiką perduodama šeimai ir profesionaliai globos ir vietinės paramos sistemai. Dėl įgyvendinamų naujų teisinių normų, susijusių su vaikų globos institucijų reorganizavimu, vaikų globos įstaigos turėtų bendradarbiauti ir įtraukti visus su vaiko raida susijusius socialinės ir edukacinės aplinkos komponentus, siekti vaiko įtraukties, kurti geresnes sąlygas siekiant patenkinti individualius vaiko ir jo šeimos kultūrinius, etninius ir religinius poreikius, išlaikyti tradicijas. Šios naujos humanistiniais požiūriais grindžiamos paradigmos socialiniame darbe su vaikais ir šeimomis pasirodė ne tik vykdant socialinės globos sistemos reformą, bet ir įgyvendinant socialinių darbuotojų švietimo koncepciją.

Reikšminiai žodžiai: vaiko globos sistema, šeimos parama, naujos socialinio darbo su šeima formos ir modeliai

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2021. "Social work: experience and methods"