Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Sienų peržengimas: būtina sąlyga supervizijos kokybei

Review

supervizijos organizacijų asociacijos (Association of National Organisations for Supervision in Europe toliau – ANSE) prezidentas, 2018 m. kovo 15 d. pristatė Opatijoje Kroatijos supervizijos asociacijos (HDSOR) 20-ųjų metinių proga. Straipsnyje pasitelkiamas sienos kirtimo vaizdinys, apie kurį diskutuojama kaip apie sveikintiną į bendradarbiavimą nukreiptą patirtį. Supervizoriai nebijo peržengti ribų, plėsti savo požiūrio, tikrinti profesinių teorijų ir praktikos bei mokytis kartu.

Reikšminiai žodžiai: supervizijos praktika, supervizorių rengimas, bendradarbiavimas supervizijos kontekste

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2024. "Social work: experience and methods"