Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Socialinių darbuotojų lūkesčiai supervizijai kaip atsakas į praktikos lauko kompleksiškumą ir neapibrėžtumą

Review

Straipsnyje pristatomas socialinio darbo praktinės veiklos kompleksiškumas ir neapibrėžtumas, pagrindžiantis praktinės refleksijos būtinybę. Pristatoma socialinio darbo supervizijos teorija, apibrėžianti administracinę, mokomąją ir palaikančiąją supervizijas. Remiantis empiriniu tyrimu, kuriuo buvo ištirti socialinių darbuotojų supervizijos lūkesčiai, diskutuojama dėl supervizijos funkcijų ir kokią reikšmę šių funkcijų elementams suteikia socialiniai darbuotojai, siekdami įveikti jų praktikoje iškylančius iššūkius.
Reikšminiai žodžiai: socialinio darbo klinikinė supervizija, socialinio darbo kompleksiškumas.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2024. "Social work: experience and methods"