Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Supervizija socialinio darbo studijose kaip profesinė repeticija

Review

Straipsnyje kokybiniu tyrimu siekiama atskleisti autentišką supervizijos procesą universitetinėse socialinio darbo studijose. Tyrimo analizė rodo, kad socialinio darbo studijų supervizijoje kaip profesinėje repeticijoje asmuo turi galimybę jungti skirtingus vaidmenis: studento / socialinio darbuotojo / supervizuojamojo. Šių vaidmenų integravimas suteikia asmeniui reikšmingą mokymosi, ekperimentavimo ir reflektavimo patirtį. Tyrimo dalyvių refleksyvių patirčių analizė rodo, kad įgyta patirtis supervizijoje įgalina juos veikti ir realiame profesiniame gyvenime.

Reikšminiai žodžiai: supervizija, refleksija, profesiniai santykiai, socialinio darbo studijos, socialinis darbas.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2023. "Social work: experience and methods"