Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Apie supervizijos naudą: socialinių darbuotojų ir pedagogų patirtys

Review

Straipsnyje remiamasi dviejų profesinių grupių – socialinių darbuotojų ir pedagogų – supervizijų patirtimi. Supervizijos dalyvių refleksijų pagrindu atskleidžiama, kokius supervizijos momentus galima laikyti universaliais, nepriklausomai nuo jos dalyvių skirtingos profesijos.


Reikšminiai žodžiai: grupės supervizija, supervizijos nauda, socialinių darbuotojų supervizija, pedagogų supervizija.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2024. "Social work: experience and methods"