Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Klinikinis socialinis darbas: metodologija, praktika ir supervizija

Review

Klinikinis socialinis darbas (Clinical social work – CSW) – JAV ir kitose Vakarų šalyse keletą dešimtmečių plėtojama socialinio darbo praktika, kuria siekiama padidinti ir išlaikyti psichosocialinį individų, šeimų ir grupių funkcionavimą, užtikrinti žmogaus teisių ir socialinio teisingumo principus. Šio metodo pavyzdžių aptinkama ir Lietuvos socialiniame darbe – daugiau praktikos nei moksliniame, akademiniame lygmenyse. Straipsnyje nagrinėjami šio metodo samprata ir raida, rekomendacijos ir taikymo galimybės užsienio bei Lietuvos socialinės pagalbos kontekstuose, aptariama supervizijos, kaip neatskiriamos CSW proceso dalies, vieta ir reikšmė.


Reikšminiai žodžiai: klinikinis socialinis darbas, santykiai socialiniame darbe, supervizija.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2023. "Social work: experience and methods"