Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Mažiau galimybių turinčio jaunimo rizikingas elgesys neformalioje (laisvalaikio) aplinkoje ir jo prevencinės priemonės

Review

Straipsnio pirmojoje dalyje analizuojamos jaunimo riziką pristatančios teorijos, antrojoje išryškinamos mažiau galimybių turinčio jaunimo rizikingo elgesio neformalioje (laisvalaikio) aplinkoje prevencinės priemonės. Daroma išvada, kad prevencinių priemonių, tokių kaip užimtumo grupių kūrimas, meninių-socialinių projektų įgyvendinimas yra vienas iš efektyviausių būdų keisti mažiau galimybių turinčių jaunuolių suvokimą apie save ir supančią aplinką ir taip modifikuoti rizikingą elgesį.


Reikšminiai žodžiai: mažiau galimybių turintis jaunimas, rizikingas elgesys, prevencija, neformali (laisvalaikio) aplinka.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2021. "Social work: experience and methods"