Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Judėjimo negalią turinčių asmenų dalyvavimo nvo laisvalaikio užimtumo veiklose veiksniai: prasmė, patirtys, lūkesčiai

Review

Judėjimo negalią turinčių asmenų gyvenime tarpusavio santykių kūrimas ir socialinis įsitraukimas dažnai yra problemiški dėl negatyvių vidinių ar visuomenės nuostatų. Straipsnyje pristatomi pusiau struktūruoto interviu rezultatai, analizuojamos neįgaliųjų patirtys dalyvaujant ir socialiai sąveikaujant NVO vykdomose laisvalaikio užimtumo veiklose, aptariami išryškėję dalyvavimo motyvaciją įtakojantys veiksniai.

Reikšminiai žodžiai: judėjimo negalia, laisvalaikio užimtumas, socialinis dalyvavimas, tarpusavio santykiai.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2021. "Social work: experience and methods"