Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Gerovės valstybės sampratos ir matavimų problemos

Review

Autoriai straipsnyje pateikia šiuolaikinius gerovės valstybės sampratos problema­tikos klausimus, kartu bandydami paanalizuoti dažniau pasitaikančius gerovės valstybių matavimų būdus. Straipsnis skiriamas jau kiek pasiruošusiems ir su­sipažinusiems su gerovės valstybę tyrinėjančia literatūra skaitytojams bei tiems specialistams, kurie nori drąsiu ir inovatyviu žvilgsniu pažvelgti į gerovės valstybės tyrinėjimo problematiką.

Reikšminiai žodžiai: gerovės valstybė, samprata, sąvoka, matavimai.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2021. "Social work: experience and methods"