Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Tvarių socialinių paslaugų teikimo per bendruomenines NVO perspektyvos Lietuvoje

Review

Šiame straipsnyje pagrindinis dėmesys skiriamas NVO galimybėms tapti socialinių paslaugų teikėjomis. Socialinės politikos priemonių įgyvendini­mas Lietuvoje rodo aiškius socialinių paslaugų teikimo bendruomeninia­me lygmenyje trūkumus. Esant socialiniams iššūkiams tenkinti poreikių turinčių asmenų socialinių paslaugų prieinamumą, akivaizdu, kad reikia stiprinti ir tobulinti socialinių paslaugų kūrimo ir teikimo praktiką, įtrau­kiant visas suinteresuotas šalis.

Reikšminiai žodžiai: Tvarių socialinių paslaugų teikimo per bendruomenines NVO perspektyvos Lietuvoje

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2021. "Social work: experience and methods"