Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Kaip Covid-19 karantinas pakeitė orią kasdienybę slaugos ligoninėje

Review

Straipsnyje, pasitelkus kokybinius tyrimo metodus ir etnografinę medžiagą, lygi­namas orios kasdienybės užtikrinimas prieš karantiną, įvestą dėl COVID-19, ir po jo. Aiškinami pagrindiniai paliatyvios slaugos dėmenys: bendruomeniškumas ir artimųjų pagalba. Karantinas panaikino abu šiuos svarbiausius paliatyvios pagalbos veiksnius. Straipsnyje parodoma, kaip karantino įvesti suvaržymai panaikino orios kasdienybės užtikrinimą.

Reikšminiai žodžiai: paliatyvi slauga, ori kasdienybė, slaugos ligoninė, karantinas, COVID-19, bendruomeniškumas, terminaliniai ligoniai.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2021. "Social work: experience and methods"