Socialinis darbas

patirtis ir metodai

„Padėk man nuspręsti“: socialinio darbuotojo vaidmuo teikiant pagalbą intelekto negalią turintiems asmenims priimant sprendimus

Review

Straipsnyje pristatoma pagalbos priimant sprendimus intelekto negalią turintiems asmenims mechanizmo kūrimo autentiška patirtis ir eksperimentinis modelis taikant veiklos tyrimo dalyvaujant strategiją. Tyrimas yra inovatyvus ir politiškai aktualus. Lietuva, kaip ir kitos šalys, yra įsipareigojusi įgyvendinti lygybės prieš įstatymą užtikrinimą pagal Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvenciją.

Reikšminiai žodžiai: Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencija, pagalbos priimant sprendimus mechanizmas, veiklos tyrimo dalyvaujant strategija.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2022. "Social work: experience and methods"